top of page

המשרד מתמחה ברישום בתים משותפים ובתיקון צו הבית המשותף.

במסגרת הליווי השוטף של יזמים בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית, מעניק המשרד מענה משפטי להליכי תיקון צו רישום הבית המשותף על דרך יצירת יחידה רישומית, לצורך שיעבוד לטובת גופים פיננסיים המלווים את הפרויקט וכן לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים וכן ברישום הבית המשותף בסיום הפרוייקט.

משרדנו מטפל בתיקון  צווי רישום ביחס למבנים קיימים כגון תוספת בניה חדשה, הרחבות, שינוי הצמדות ועוד.

בשנים האחרונות ישנה חשיבות רבה להתאמה בין המצב המשפטי והמצב הרישומי בנכס .

בעיות משפטיות הנוגעות למצבו הרישומי של הנכס עלולה להביא לתוצאה עגומה ולפיה הבנק הממשכן עשוי שלא לאשר מימון לנכס זה ועסקת המכר לא תצא אל הפועל. 

bottom of page