top of page

פרויקט תמ"א 38 כפתור החולות, אשדוד

מתחם של 6  מבנים המיועד לתמ"א 38  

  • במסגרת פרויקט זה, משרדינו יזם את החתמת הדיירים מול היזם והקבלן המבצע ומייצג את החברה בפרוייקט משלב  המו"מ הראשוני, הוצאת היתר בניה , תיקון צו הבית המשותף ועד סיום הפרוייקט ורישום הבית המשותף .

  • בימים אלה מסתיים הליך הבניה של כפתור החולות 2+4 זוג מבני מגורים בני 4 קומות על עמודים הצמודים אחד לשני , סה"כ 32 יחידות קיימות ותוספת של 24 יחידות חדשות, הליך הביצוע של הפרויקט לקראת סיומו ומסירת הדירות החדשות צפויה  ב-2/17.

  • הליך הבניה של כפתור החולות 6+8 החל ויתר הבניינים נמצאים בשלב הוצאת היתר בניה .

  • הפרויקט כולל חיזוק יסודות הבניין, בניית ממ"דים ומרפסות לכל דירה, מעלית , שיפוץ המבנה, בניית חניות נוספות ושדרוג תשתיות סביבתיות כגון: הרחבת שטחי ציבור ושדרוג הגן הצמוד למבנים.

  • במשך ביצוע הפרויקט הדיירים מתגוררים בבתיהם תוך התחשבות מרבית באורח חיים תקין במידת האפשר של הדיירים.

bottom of page