top of page

פרויקט תמ"א 38  כלנית 24-26, אשדוד

  

  • במסגרת פרויקט זה 2 מבנים בני 32 דירות קיימות להם התווספו 28 דירות חדשות . 

  • הליך הבניה הסתיים והדירות נמסרו לדיירים .

  • הפרויקט כלל חיזוק יסודות הבניין, בניית ממ"דים ומרפסות לכל דירה, מעלית, שיפוץ המבנה, בניית חניות נוספות ושדרוג תשתיות סביבתיות .

bottom of page