top of page

פרויקט תמ"א 38 מילמן 4 , אשדוד

משרדנו מייצג בפרויקט זה את החברה והקבלן המבצע.

הפרויקט מורכב ממבנה מגורים בן 4 קומות 2  כניסות סך הכל 16 דיירים לדירות יתווספו 12 דירות חדשות סך הכל 28 דירות.

הפרויקט נמצא כעת בשלבים סופיים לפני היתר בניה.

הפרויקט כולל חיזוק יסודות הבניין, בניית ממ"דים ומרפסות לכל דירה, מעלית, שיפוץ המבנה מבפנים ומחוץ, בניית חניות נוספות ושדרוג תשתיות לרבות הרחבת שטחי ציבור.

bottom of page